Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘APS’

PRESENTACIÓ VÍDEOS APS

Hem presentat els vídeos sobre la vida (passat, present i una mica de futur) dels avis i àvies de la residència Azurimar. És la plasmació del projecte de tot el curs, a partir de les visites que hem fet, del temps que hem compartit amb ells.

Hem convidat a les famílies a assistir a la presentació i també ens han ajudat a avaluar. Moltes gràcies a tots i totes les que vàreu compartir aquesta experiència amb nosaltres

Ara ens queda per fer el darrer pas, presentar-los a ells els vídeos. Ho farem el proper 6 de juny. També els lliurarem per escrit, en un dossier, el contingut del vídeo.

Aquí teniu alguns moments de les presentacions.

Anuncis

Read Full Post »

APS tercer trimestre

Aquest tercer trimestre hem d’enllestir i lliurar el dossier i el vídeo sobre el nostre avi/àvia. Per suficientar la matèria caldrà haver acabat els següents documents, en les dates que s’indiquen.

1. Document de visites: caldrà fer tres visites aquest trimestre i tenir acabat el document el dia 30 de maig de 2018.

2. Autoavaluació: caldrà incloure l’avaluació de grup i personal sobre la tasca efectuada amb tot el projecte, per lliurar-ho el mateix dia 30 de maig de 2018. Aquesta avaluació ha d’incloure l’experiència viscuda amb el projecte.

3. Dossier: Haurà de tenir una extensió mínima de 10 planes, numerades, amb portada i índex. Es farà una revisió prèvia el dia 2 de maig de 2018 i caldrà lliurar-lo a l’avi la primera setmana de juny en la visita a la residència.

4. Vídeo: Cal recordar que ha de tenir una durada de 5 minuts com a mínim i no passar de 10 minuts. Ha d’estar editat. Es passarà als vostres pares i mares el dimecres 16 de maig de 2018 , en una trobada a l’escola. Els avis el rebran la primera setmana de juny, acompanyant el dossier, que aleshores anirà adequadament enquadernat.

Acabarem de concretar la data del juny amb la residència i us informarem més endavant.

Read Full Post »

Reptes d’APS per al segon trimestre

Benvolguts alumnes,

Aquest segon trimestre hem de continuar aprofundint en el treball sobre la vida del nostre avi/àvia. Cal que aprofiteu molt bé les estones de classe de dimecres i us planifiqueu per dividir les tasques a fer entre els membres de cada grup. Haureu de superar algunes inèrcies negatives mostrades en el primer trimestre i tenir clar que el segon trimestre suposa el lliurament de la següent documentació:

1- Presentar l’escaleta del vídeo.

2- Presentació del dossier en un grau avançat d’elaboració. Ja hi ha d’haver un mínim de 5 fulls que donin inici a cadascuna de les seves parts.

3- Confecció del document de servei (mínim 3 visites al trimestre), cal anotar les dates de les visites.

4- Autoavaluació del trimestre. Tant a nivell d’aprenentatge com personal. Ha de constar el treball grupal com la implicació individual de cada membre. Caldrà recollir les millores proposades al trimestre anterior.

Us recordem que és prudent fer ús dels professors de l’àrea a l’hora de prendre decisions i resoldre dubtes. Recordeu que estem per ajudar-vos. Convé que pregunteu als avis per les fotografies de que disposen. Us poden proporcionar informació rellevant per a la vostra recerca.

Read Full Post »

Aquest curs l’escola proposa un projecte d’Aprenentatge-Servei per als alumnes de 3r d’ESO. El projecte consisteix a elaborar un vídeo i un dossier sobre la vida d’una àvia o avi del geriàtric AZURIMAR, amb el que l’Escola ha fet un acord de col·laboració. Conformats en grups cooperatius, hauran de recollir informació del seu testimoni i elaborar, com a projecte final, el vídeo de record de la seva vida. Així, cal incloure entrevistes, espais on va créixer, viure i treballar, persones del seu entorn, fets històrics rellevants, aficions, cançons, imatges de referència. 

Cal recordar que aquest és un treball d’aprenentatge-servei, és a dir, s’avalua  una part d’aprenentatge, que es concretarà en el vídeo i el dossier ( així com l’aprofitament de l’estona de classe) i una part de servei que avaluarem a través de la documentació que aportin els alumnes  de totes les estones que facin  companyia al avi/àvia que els hagi estat atribuït. 

Per aquest primer trimestre els reptes a resoldre  seran els següents:

1- Formació del grups.

2- Presentació de la fitxa personal amb les dades rellevants de l’avi/àvia.

3- Estructura del dossier (caldrà compartir-lo amb els professors en DRIVE).

4- Confecció del document de servei (mínim 3 visites al trimestre) on cal anotar la data de les visites i el què s’ha esdevingut. 

5- Autoavaluació del trimestre, tant a nivell d’aprenentatge com personal. Ha de constar tant el treball grupal com la implicació individual de cada membre.

residencia_azurimar_1_743852

Residència Azurimar

Read Full Post »

%d bloggers like this: